Bieffekter av Kreatin

Eftersom kreatin är ett vattenbindande ämne kan tillskott innebära några kilos viktökning. Eftersom kreatin ofta används i samband med uthållighet och styrketräning bidrar även muskeluppbyggnaden till viktökning.

Kreatintillskott kan även leda till magbesvär i form av uppsvullnad, magknip, diarré och illamående. Upplevs dessa symptom bör portionerna minskas och intas med större mellanrum. Undersökningar har gjorts kring risker med kreatin men underlag saknas för att redogöra för konsekvenser av tillskott.

Det finns ny forskning som menar att kreatintillskott förhindrar bildning av mjölksyra i musklerna men hur det fungerar vet man inte säkert.

De som använder sig av kreatintillskott ser tydliga reslutat efter ungefär en månad. Upplevs ingen skillnad kan det bero på att musklernas energibuffert inte har möjlighet att bli större.