Forskning om Kreatin

Kreatin är ett väl undersökt ämne men trots att forskningen har pågått länge saknas fortfarande underlag för att fastställa rekommendationer. Undersökningar har bland annat gjorts av EU:s vetenskapliga kommitté för att ta reda på om kreatin som kosttillskott är riskabelt. Konsekvenserna av njurfunktionen är oklara. Därför rekommenderas att personer med nedsatt njurfunktion inte intar någon hög konsumtion av kreatin. Forskningen kan också inte svara på hur kroppens egna kreatinproduktion påverkas av ett extra kreatinintag. Det är inte heller känt hur kroppen reagerar när någon efter ett regelbundet intag plötsligt slutar.

AFSSA är en organisation under det franska departementet som bland annat arbetar med konsumentfrågor. På grund av otillräckliga underlag anser de att kreatin som kosttillskott inte bör säljas. Teoretisk spekulerar de om risker i form av cancerframkallande effekter. AFSSA:s forskning visar inte att kreatin ökar prestationsförmågan.